Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni
Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni

MENU PRODUKTU

PRODUKTY

Master Energy®Master Energy W obecnych czasach stosowane są bardzo zróżnicowane metody ogrzewania pomieszczeń: promienniki podczerwieni, ogrzewanie powietrzne, wszelkiego rodzaju ogrzewanie niskotemperaturowe. Ciepło wykorzystywane jest również do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Stosując nowoczesne techniki grzewcze musimy mieć świadomość, że każdy system grzewczy powinien być przystosowany do zmieniającego się zapotrzebowania na moc cieplną zależnego m.in. od pór roku, zmian temperatury zewnętrznej w czasie sezonu grzewczego, czasu przebywania ludzi w ogrzewanym pomieszczeniu itp. Dlatego też każdy system grzewczy należy go wyposażyć w odpowiedni układ sterowania i regulacji. Firma BOREN wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w procesach automatyzacji i sterowania, oraz dzięki doświadczeniu zespołu inżynierskiego stworzyła i ma zaszczyt zaprezentować inteligentny system zarządzania energią MASTER ENERGY®.

MASTER ENERGY® stworzono z myślą o monitorowaniu i zarządzaniu zużyciem energii zakładu, który zoptymalizował swoją gospodarkę cieplną przechodząc na system rozproszonych źródeł ciepła. System jest przygotowywany indywidualnie na potrzeby konkretnych użytkowników. Na ekranach komputera lub wyświetlacza LCD pokazane są plany sytuacyjne i rysunki obiektów z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń, co pozwala na wizualną kontrolę układów grzewczych.

MASTER ENERGY® działa na zasadzie „pytań i odpowiedzi”. System „odpytuje” kolejne sterowniki obsługujące poszczególne obiekty w celu zarejestrowania zebranych przez nie danych z podłączonych czujników. Wszystkie powyższe dane są zapisywane, składowane i dostępne dla użytkownika do analizy w dowolnym czasie. Jednocześnie system przekazuje sterownikom odpowiednie parametry pracy w oparciu o zebrane dane, na podstawie zadanych przez użytkownika ustawień (limity zużycia energii, harmonogramy pracy, priorytety, itp.). Wymiana informacji odbywa się w czasie rzeczywistym (co 15 sekund).

Możliwości systemu:

Monitorowanie:

 • Aktualnych temperatur: zewnętrznej, wewnętrznej w strefach grzewczych, c.w.u., na zasilaniu i powrocie z kotłów, układów grzewczych, urządzeń technologicznych, itp.
 • Stanu pracy urządzeń lub stref urządzeń grzewczych (praca, postój, awaria)
 • Zużycia mediów: gaz ziemny, energia elektryczna, sprężone powietrze – odczyt z zainstalowanych liczników i podliczników lub poprzez wyliczenie według odpowiednich algorytmów
 • Generowanie trendów: temperatur w strefach, zużycia gazu, zużycia energii elektrycznej, zużycia innych mediów zakładu
 • Generowanie raportów zużycia mediów w wybranych okresach czasów, wraz z możliwością eksportu do plików *.xls
 • Generowanie kosztów ogrzewania, oświetlenia, zużycia mediów dla poszczególnych rejonów zakładu na podstawie odczytów z podliczników lub poprzez wyliczenie według odpowiednich algorytmów, wraz z możliwością eksportu do plików *.xls


Zarządzanie:

 • Zadawanie żądanych temperatur w strefach grzewczych
 • Ustalanie harmonogramu pracy stref grzewczych (system sam dostosuje czas włączenia urządzeń w zależności od temperatur w strefie oraz temperatury zewnętrznej w taki sposób, aby o ustawionej porze w strefie panowała wymagana temperatura)
 • Zarządzanie priorytetami pracy poszczególnych stref grzewczych w celu zminimalizowania szczytowych poborów gazu ziemnego (mniejsza moc zamówiona)
 • Generowanie uzgodnionych z użytkownikiem alarmów (np. zbliżanie się do ustawionego progu zużycia gazu lub energii elektrycznej, niedotrzymanie parametrów w strefie grzewczej, konieczność wykonania przeglądu, itd.)


Ponadto:

 • Możliwość dowolnej rozbudowy systemu poprzez dołożenie dodatkowych elementów pomiarowych oraz w razie konieczności kart wejść/wyjść oraz lokalnych sterowników
 • Możliwość połączenia całości rozproszonych systemów w jeden nadrzędny system zarządzania wydatkami energetycznymi całego zakładu poprzez sieć ethernet (światłowód) lub wi-fi
 • Realizowanie innych zadań w zakresie monitoringu i zarządzania, według potrzeb użytkownika


System gwarantuje duże oszczędności związane z eksploatacją systemu grzewczego. Zastosowanie najnowszej elektroniki pozwala na precyzyjne i błyskawiczne odczytywanie aktualnych danych z ogrzewanych obiektów, analizę ich przez komputer centralny oraz rozesłanie nowych nastaw grzewczych.Polityka prywatności / regulamin www.boren.pl